Det er måske en god idé at starte med at forklare, hvad et kræftpakkeforløb er. Det er jo ikke en selvfølge, at folk ved hvad det er, selvom nogle måske kan regne det ud, har hørt om det i medierne eller har stiftet bekendtskab med det på den ene eller anden måde. På www.cancer.dk fremgår det, at: “Et kræftpakkeforløb er en plan for undersøgelser og eventuel behandling, der skal forkorte unødig ventetid.”  Det er altså en pakkeløsning, som tilbydes til patienter, hvor man mistænker, at de kan være ramt af kræft. Der er forskellige frister i et pakkeforløb, hvilket bevirker,...